Gazi YILDIRIM / 10 Nisan 1975

Y. Lisans
Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık
Kadın Hastalıkları ve Doğum
T.C.S.B. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı
Kesintisiz Kombine Hormon Replasman Tedavisinin İki Formunun, Postmenopozal Uterin Kanama Profilleri, Endometriyum Ve Metabolik Veriler Üzerindeki Etkisi
Şefi Op.Dr. Sadiye EREN

Görevler
1999-2004 Asistan T.C. Sağlık Bakanlığı, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2004-2004 Uzman T.C. Sağlık Bakanlığı, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2004-2005 Askeri Hekim Istanbul Kasımpaşa Deniz Hastanesi
2005-2007 Uzman Medicana Bahçelievler Hastanesi-Tüp Bebek Merkezi
2007-2007 Observer Mount Sinai School of Medicine, New York-NY, USA
2007-2010 Yrd. Doç. Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A. D.
20.04.2012 Doç.Dr. Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A. D.

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :
- “Gestasyonel Diyabet Taramasında 11-14. Gebelik Haftaları Arasında Yapılan 50 Gr Glukoz Yükleme Testi ile 24-28. Gebelik Haftaları Arasında Yapılan 50 Gr Glukoz Yükleme Testi Sonuçlarının Karşılaştırılması”
Arş. Gör. Dr. Yücel İnan (2011)

- “Ooforektomize ratlarda Fitoöstrojen, Östrojen ve Progesteron Tedavisinin Mesane Kası Morfolojisi ve M2,M3 Reseptörlerine Etkisi”,
Yrd: Prof. Dr. Özkan Adıgüzel-Dicle Universitesi, Kadın Hast ve Doğ AD. (Danışman Olarak-2011)
- “Tekrarlayan Tüp bebek Başarısızlıklarında Paternal Lenfosit Aşısının Rolü ”,
Arş. Gör. Dr. Canan Yılmaz Torun (2012)

İdari Görevler :
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Üyesi, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007-2008
TJOD (Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği) Istanbul Delegesi ((2012-2014)
JED (Jinekolojik Endoskopi Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi (2013-2015)
JED (Jinekolojik Endoskopi Derneği) Sayman (2013-2015) Dönem VI-İntern Sorumlusu (Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-20--)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
TJOD (Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği)
TSRM (Türk Üreme Tıbbı Cemiyeti)
JED (Jinekolojik Endoskopi Derneği)
Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstruktif Cerrahi Derneği
WALS (The World Association of Laparoscopic Surgeon)
ASRM (American Society of Reproductive Medicine)
ESHRE (Europian Society of Human Reproduction and Embriology)
ESIDOG-Tr (Europian Society of Infectious Disease in Ob&Gyn-Turkey)
AAGL (American Association of Gynecologic Laparoscopist)
TUPCD (Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstruktif Cerrahi Derneği)

Ödüller :
Poster birinciliği ödülü (Narter Yeşildağlar, Gazi Yıldırım, Bayram Yılmaz, Ertuğrul Kılıç, Ferda Ozkan, Serdar Öztezcan, Rukset Attar, Banu Aygun, Ateş Karateke, Cem Fıçıcıoğlu. Çevresel Toksinlerin Rat Endometriozis Gelişimi Üzerine Etkilerinin Histopatolojik Ve Biokimyasal Parametreler İle Analizi. VII. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi. 14-19 Mayıs 2009. Girne, KKTC
Sözel sunum ödülü (Gazi Yıldırım, Cem Fıçıcıoğlu, Rukset Attar, Akçin O, Narter Yeşildağlar. Embryo transfer mesafesinin gebelik oranları üzerine etkisi, Tek kör, randomize prospektif bir klinik çalışma. II. UTD Kongresi, 1-4 Ekim 2009, Belek, Antalya, Türkiye.)
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dönem Birincisi (1999)
Elazığ Karşıyaka Lisesi Dönem Birincisi (1993)