J. Kongre, Panel ve Kurs Konuşmaları

J1. "Histeroskopi Komplikasyonları ve Hiponatreminin Yönetimi", İnfertilitede Minimal İnvazif Cerrahi Kursu, TJOD-Istanbul Şubesi, Harbiye Askeri Müze Kongre ve Sergi Sarayı, Istanbul, 25 Ekim 2008.

J2. "Adolesanda Hormonal Kontrasepsiyon", Hormonal Kontrasepsiyon Kursu, TJOD-Istanbul Şubesi, Harbiye Askeri Müze Kongre ve Sergi Sarayı, Istanbul, 24 Ocak 2009.

J3. "Endoskopik Operasyon Odasının Kurulumu ve Genel Prensipler", UTD-Jinekolojik Endoskopi Çalıştayı-Teorik ve Uygulamalı Eğitim, T. C. Sağlık Bakanlığı, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Istanbul, 3-5 Nisan 2009.

J4. "Hangi Yolla Histerektomi: Laparoskopi, Laparotomi, Vaginal?", III. JED Kongresi-Laparoskopik Histerektomi Kursu, Çeşme, İzmir, 7-11 Nisan 2009.

J5. "Routine Hysteroscopic Evaluation Before IVF: Is it Necessary or a Waste of Time?", VIII. TAJEV Kongresi, Belek, Antalya, 29 Nisan-3 Mayıs 2009.

J6. "Puerperal Enfeksiyonlar", VII. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Girne-KKTC, 14-19 Mayıs 2009.

J7. "Histeroskopik Cerrahinin Komplikasyonları", XXVII. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, Laparoskopi ve Histeroskopi Kursu, Istanbul, 2 Haziran 2009.

J8. "İnfertil hastada gebelik başarısını arttıran endoskopik tedaviler", TJOD-Kocaeli Şubesi Paneli, Kocaeli, 03.12.2009.

J9. "Laparoskopik Ovarian Drilling", Jinekolojide Video-Laparoskopik Cerrahi Kursu. TJOD-Istanbul Şubesi, Acıbadem Maslak Konferans Salonu, Istanbul. 28 Şubat 2010.

J10. "Laparoskopi El Beceri Kursu- Sütür Teknikleri Modülü", Ege Jinekolojik Endoskopi Günleri-4, İzmir, 22-24 Nisan 2010.

J11. "Doğum öncesi ve Doğum sonrası Bakım", T.C. Sağlık Bakanlığı-Kadıköy İlçe Sağlık Grup Başkanlığı, Aile Hekimliği Hizmetiçi Eğitim Programı, Kadıköy, 5 Ekim 2010.

J12. "PRECEPTOR at 2nd Annual Intensive Laparoscopic Suturing, Knot Tying & Laparoscopic & Robotic Hysterectomy", (Eğitmen olarak) New York, USA, on December 09, 2010-December 10, 2010

J13. "Hysteroscopic Managment of Endometrial Pathologies", SLS-Euro-American Multispecialty Summit, Disneys' Contemporary Resort, Orlando-USA, February 16-19 2011

J14. "Different Energy Modalities to Prevent Adhesions", AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecology in conjunction with TSGE 4th Annual Meeting, Swissotel the Bosphorus, Istanbul, April 6-10 2011.

J15. "ART Başarısını Arttıran Endoskopik Girişimler: Mit ve Gerçekler", IX. Turkish-German Gynecology Congress, Belek, Antalya, 4-8 Mayıs 2011.

J16. "Kötü Ovaryen Cevaplı Olgularda Ovulasyon Indüksiyonu", III. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, Belek, Antalya, 5-9 Ekim 2011.

J17. " Sütür Teknikleri", "Maket Çalışması-Eğitici", "Hayvan Laboratuvarı-Ameliyat-Operatör ve Eğitici", 4. Minimal İnvazif Jinekoloji Sempozyumu ve Çalıştayı, Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi, Bursa, 12-15 Ocak 2012.

J18. "Ovarian Drilling", Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ovulasyon İndüksiyonu Kursu, Bakırköy, Istanbul, 22 Ocak 2012.

J19. "Laparoskopik Sutur Teknikleri", Palandöken Kadın Doğum Kongresi, Erzurum, 1-4 Mart 2012.

J20. "Sütür Teknikleri", 5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-21 Nisan 2012.

J21. "Laparoskopik Myomektomi", ve "Canlı Yayın Operasyon-Laparoskopik Myomektomi" Yeditepe Universitesi Hastanesi ve JED ortak Jinekolojik Endoskopi Workshop, Yeditepe Hastanesi, Istanbul, 26 Mayıs 2012.

J22. "Kadın Genital Kanserler, Korunma Yolları ve Tarama Testleri", TAJEV-Türk Alman Jinekoloj Eğitim ve Hizmet Vakfı-Sosyal Sorumluluk Projesi, Rize, 7 Haziran 2012.

J23. “Kadın Genital Kanserler, Korunma Yolları ve Tarama Testleri”, TAJEV-Türk Alman Jinekoloj Eğitim ve Hizmet Vakfı-Sosyal Sorumluluk Projesi, Rize, 7 Haziran 2012.

J24. “Histeroskopi Set Up ve Tanısal Histeroskopi Tekniği”, “Histeroskopi Kursu”, Yeditepe Universitesi Hastanesi, Istanbul, 7 Ekim 2012.

J25. “Histeroskopi Komplikasyonları”, “Histeroskopi Kursu”, Yeditepe Universitesi Hastanesi, Istanbul, 7 Ekim 2012.

J26. “The effect of letrozole and melatonin on surgically induced endometriosis in a rat model: A preliminary study.”, “2nd Asian Conference on Endometriosis”, Istanbul, Turkey, 9-11 November 2012

J27. “Pelvik Taban Doğuma karşı Koyabilir mi? Rutin Epizyotomi Gerekli midir?”, Mijid Marmara Bölge Toplantıları, 13 Ocak 2013, Universal Çamlıca Hastanesi, Istanbul, Turkey.

J28.
“Laparoscopic Suture and Knot Tying Techniques”, “SLS-Euro-American Multispecialty Summit VI”, Disneys’ Contemporary Resort, Florida-USA, Organizing Committee, February 13-16, 2013.

J29. “Endometriozise Bağlı Ağrıda Klinik Yaklaşım”, Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Karinna Otel, Uludağ – Bursa, Turkiye, 07 - 10 Mart 2013.

J30.
“Laparoskopik Sütür ve Düğüm Teknikleri”, “Temel Laparoskopi Becerileri Kursu”, Yeditepe Universitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Istanbul, Türkiye, 7 Nisan 2013

J31.
“Laparoskopik Sütür ve Düğüm Teknikleri”, Abant İzzet Baysal Universitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. İnfertilite/Perinatoloji/Endoskopi Toplantısı, Bolu, Türkiye, 14 Nisan 2013.

J32. “Complications of laparoscopic myomectomy”, “1st Annual Middle East Society for Gynecologic Endoscopy (MESGE) Congress in conjunction with Turkish Society of Gynecologic Endoscopy (TSGE), Antalya - Turkey, 24 - 28 April 2013.

J33. “Over Kistlerine Yaklaşım”, Sakarya Universitesi, II Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi, Adapazarı, Turkey, 13-16 Mayıs 2013.

J34.
“Histerektomi hangi yolla: Vaginal?, Abdominal? Laparoskopik?”, 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi ve 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Sungate Rixos, Kemer, Antalya, Turkey.

J35.
“Bilimsel makalede materyal ve metod nasıl yazılır?”, “Bilimsel Makale Yazımı ve İstatistik Sempozyumu”, “XVIII. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi”, Zeynep Kamil Kongre Salonu, İstanbul, 1 Haziran 2013.

J36.
“Laparoskopik Sütür Teknikleri”, “XVIII. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi”, Zeynep Kamil Kongre Salonu, İstanbul, 3-5 Haziran 2013.

J37. “Complications of Hysteroscopy”, “Hysteroscopy Workshop”, SGI (Society for Gynecologic Investigation) Summit Turkey 2013: Innovations in Obstetrics and Gynecology, Organizing Committee (September 5-8, 2013, İstanbul, Turkey).

J38. “Controlled Ovulation Induction: Antagonist Protocol”, “Ovulation Induction Workshop”, SGI (Society for Gynecologic Investigation) Summit Turkey 2013: Innovations in Obstetrics and Gynecology, Organizing Committee (September 5-8, 2013, İstanbul, Turkey)


K. Sertifikalar

K1. "Neonatal Resüsitasyon Programı (NRP) Uygulayıcı Sertifikası (No:109-3966)", T.C. Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü. Zeynep Kamil Hastanesi, Istanbul, 26-28 Şubat 2003.

K2. "Laparoskopi Sertifikası", T. C. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Sertifika No: 847, Ankara, 1999-2004.

K3. "The Certificate in Laparoscopy & Histeroscopy", WALS (World Association of Laparoscopic Surgeon), Laparoscopy Hospital, New Delhi, India, 1-15 June 2005.

K4. "Uygulamalı Deney Hayvanları Kursu Sertifikası", I.U. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE), Çapa, Istanbul, 16 Haziran 2006.

K5. "Certificate of Clinical & Research Fellowship in Gynecologic Minimally Invasive Surgery", The Mount Sinai School of Medicine of New York University. New York, NY, USA, 2007.

K6. "TJOD - Kadın Hastalıkları ve Doğum Yeterlilik Sertifikası", Belek, Antalya, Belge No: 64, 18.05.2008.

K7. "Neonatal Resüsitasyon Programı (NRP) Uygulayıcı Sertifikası-(No:968-29946)", T.C. Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Istanbul, 9-10 Ağustos 2010.

K8. "Sedasyon Yetkinlik Belgesi", Yeditepe Universitesi Hastanesi, Istanbul, Haziran-Temmuz 2010.

K9. "Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim Sertifikası", T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sertifika No:KDU-000533-2010-016, 14.04.2010/15551, Istanbul, 2010.

K10. “Laparoskopik Cerrahi Kursu Sertifikası”, Endometriozis ve Adenomyozis Derneği, Istanbul, 29 – 30 Haziran 2012.

K11. “Temel OSCE Eğitici Belgesi”, Yeditepe Universitesi Hastanesi, Istanbul, 29 Nisan, 6 Mayıs, 22 Mayıs -2013.

K12. “AAGL-American Association of Gynecological Laparoscopist- Membership Certificate”, July 2013 to July 2014L. Kurs Katılımları

1. "Jinekolojide Endoskopik Cerrahi: Workshop I", Istanbul Cerrahi Hastanesi, Istanbul, 18.06.2000.

2. "III. Ürojinekoloji Mezuniyet Sonrası Kursu", Ürojinekoloji Derneği ve İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Istanbul, 21-23 Şubat 2001.

3. "II. Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Kursu", Harbiye Askeri Müze Kongre ve Sergi Sarayı, Istanbul, 12-14 Aralık 2002.

4. "İnfertilite Kursu", TJOD-Istanbul Şubesi, Harbiye Askeri Müze Kongre ve Sergi Sarayı, Istanbul, 29 Mart 2003).

5. "II. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu ve Workshop", Ege üniversitesi ve Jinekolojik Endoskopi Derneği, İzmir, 10-12 Mart 2005.

6. "The Course in Laparoscopy & Histeroscopy", WALS (World Association of Laparoscopic Surgeon), Laparoscopy Hospital, New Delhi, India, 1-15 June 2005.

7. "Ovulasyon İndüksiyonu Kursu", IU. Istanbul Tıp Fakültesi. Çapa, Istanbul, 5 Nisan 2006.

8. "Cerrahpaşa Tüp Bebek ve Üreme Endokrinolojisi Kursu", Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Cem'i Demiroğlu Oditoryumu. Cerrahpaşa, Istanbul, 12-13 Haziran 2006.

9. "Tıpta Araştırmalara Genel Bakış Kursu", Klinik Araştırmalar ve Kanıta Dayalı Tıp Atölyesi, Doç. Dr. Murat Hayran, Istanbul, 23 Şubat 2008.

10. "İstatistik Analize Giriş ve Orta Düzey İstatistik Analizi Kursu", Klinik Araştırmalar ve Kanıta Dayalı Tıp Atölyesi, Doç. Dr. Murat Hayran, Istanbul, 24 Şubat 2008.

11. "İleri Düzey İstatistik Analizi Kursu", Klinik Araştırmalar ve Kanıta Dayalı Tıp Atölyesi, Doç. Dr. Murat Hayran, Istanbul, 8 Mart 2008.

12. "Araştırma Sonuçlarının Yayınlanması Eğitimi", Klinik Araştırmalar ve Kanıta Dayalı Tıp Atölyesi, Doç. Dr. Murat Hayran, Istanbul, 9 Mart 2008.

13. "Advanced Course in Human Reproduction and Embryology", SSIF, Barcelona, Spain, 04 July 2008.

14. "Kolposkopi Kursu", TJOD-Istanbul Şubesi- Harbiye Askeri Müze Kongre ve Sergi Sarayı, Istanbul, 22 Mart 2009.

15. "Ürojinekolojik Cerrahi Kursu", Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Istanbul, 27 Mart 2009.

16. "Laparoskopik Histerektomi Kursu", III. JED Kongresi, Çeşme, İzmir, 7-11 Nisan 2009.

17. "Advanced Laparoscopy and Robotic Surgery Course", Nezhat Medical Center and Northside Hospital, Atlanta, GA, USA, 16-22 July 2009.

18. "Ege Jinekolojik Endoskopi Günleri-4", İzmir Hilton Otel, 22-24 Nisan 2010.

19. "Fetal Kalp Taraması Kursu", TJOD-Istanbul Şubesi- Harbiye Askeri Müze Kongre ve Sergi Sarayı, Istanbul, 7 Mart 2010

20. 2nd Annual Intensive Laparoscopic Suturing, Knot Tying & Laparoscopic & Robotic Hysterectomy", (Eğitmen olarak) New York, USA, on December 09, 2010-December 10, 2010

21. "Robotic Surgery Course", "IX. Turkish-German Gynecology Congress", Belek, Antalya, 4-8 Mayıs 2011.

22. “Ovulasyon Indüksiyonu Kursu”, III. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, Belek, Antalya, 5-9 Ekim 2011.

23. “Fetal Kalp Kursu”, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Istanbul, 10 Şubat 2012.

24. “Jinekolojik Endoskopi Workshop” Yeditepe Universitesi Hastanesi ve JED, Yeditepe Hastanesi, Istanbul, 26 Mayıs 2012.

25. “Kolposkopi Kursu” TAJEV-Türk Alman Jinekoloj Eğitim ve Hizmet Vakfı-Sosyal Sorumluluk Projesi, Rize, 7 Haziran 2012.

26. “Bilimsel Makale Yazımı ve İstatistik Sempozyumu”, “XVIII. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi”, Zeynep Kamil Kongre Salonu, İstanbul, 1 Haziran 2013.

27. “Ürojinekoloji Workshop”, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Derince, Kocaeli, Turkiye, 31 Mart 2013.

28. “Temel Laparoskopi Becerileri Kursu”, Yeditepe Universitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Istanbul, Türkiye, 7 Nisan 2013

29. İnfertilite/Perinatoloji/Endoskopi Kursu, Abant İzzet Baysal Universitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Bolu, Türkiye, 14 Nisan 2013.

30. “Hysteroscopy Workshop”, SGI (Society for Gynecologic Investigation) Summit Turkey 2013: Innovations in Obstetrics and Gynecology,(September 5-8, 2013, İstanbul, Turkey.

31. “Ovulation Induction Workshop”, SGI (Society for Gynecologic Investigation) Summit Turkey 2013: Innovations in Obstetrics and Gynecology, September 5-8, 2013, İstanbul, Turkey
M. Kongre Katılımları

1. "XVIII. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi", Prenatal Tanı ve Genetik, Zeynep Kamil Kongre Salonu, İstanbul, 19-21 Haziran 2000.

2. "XIX. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi", Endometriyum, Zeynep Kamil Kongre Salonu, İstanbul,06-08 Haziran 2001.

3. "XX. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi", Over, Zeynep Kamil Kongre Salonu, İstanbul, 19-21 Haziran 2002.

4. "XXI. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi", Serviks, Zeynep Kamil Kongre Salonu, İstanbul, 11-13 Haziran 2003.

5. "PCOS. Current Concepts, Treatment & Ovulation Induction- International Symposium", Mirage Park Resort, Antalya, 4-7 September 2003.

6. "VI. Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi", Kemer, Antalya , 18-22 Mayıs 2005.

7. "ASRM/CFAS Conjoint Annual Meeting", Montreal, Quebec, Canada, 15-19 October 2005).

8. "2nd International Conference on Science and Moral Philosopy (Ethics) of Assisted Human Reproduction", Swissotel Bosphorus, Istanbul, Turkey, 28-29 April 2006.

9. "5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi", TJOD. Antalya, 16-21 Mayıs 2006.

10. "2. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi", TSRM, Kemer, Antalya, 7-10 Eylül 2006.

11. "11th Annual Pediatric, Adolescent & Young Adult Gynecology Conference", Mount Sinai School of Medicine, New York, NY, USA, 3 March 2007.

12. "Challenges in Obstetrics, Gynecology and Women's Health", New York Academy of Medicine, Mount Sinai School of Medicine, New York, NY, USA, 25-27 April 2007.

13. "II. Güncel Üreme Endokrinolojisi ve YÜT Kongresi", Çeşme, İzmir, 17-20 Nisan 2008.

14. "6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi", TJOD. Belek, Antalya, 14-19 Mayıs 2008

15. "24th Annual meeting of ESHRE", Barcelona, Spain, 06-09 July 2008.

16. "3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi", TSRM, Kemer, Antalya, 15-19 Ekim 2008.

17. "Jinekolojik Endoskopi Derneği 3. Ulusal Kongresi", Çeşme, İzmir, 7-11 Nisan 2009.

18. "VIII. Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, Kemer, Antalya, 29 Nisan-3 Mayıs 2009.

19. "VII. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi", Girne, KKTC, 14-19 Mayıs 2009.

20. "25th Annual meeting of ESHRE", Amsterdam, Netherland, 28 June-1 July 2009.

21. "II. UTD Kongresi", Belek, Antalya, Türkiye, 1-4 Ekim 2009.

22. "2nd International Meeting New Perspectives on Ovulation Induction", The Marmara Hotel, Istanbul, 3-4 June 2010

23. "International Symposium on Reproductive Medicine-1 (ISFP)", The Marmara Hotel, Istanbul, 4-6 June 2010

24. "SLS-Euro-American Multispecialty Summit V", Disneys' Contemporary Resort, Orlando-USA, February 16-19 2011

25. "5th AAGL & 4th TSGE Meeting", SwissOtel Bosphorus, 6-10 April 2011.

26. "IX. Turkish-German Gynecology Congress", Belek, Antalya, 4-8 Mayıs 2011.

27. "IX. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi", Lara, Antalya, 17-22 Mayıs 2011.

28. “III. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi”, Belek, Antalya, 5-9 Ekim 2011.

29. “5. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi”, Harbiye Askeri Müze Kongre ve Sergi Sarayı, Istanbul, 19-21 Ekim 2011.

30. “4. Minimal İnvazif Jinekoloji Sempozyumu ve Çalıştayı”, Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi, Bursa, 12-15 Ocak 2012.

31. “10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi”, Belek, Antalya, 9-13 Mayıs 2012.

32. “SLS-Euro-American Multispecialty Summit VI”, Disneys’ Contemporary Resort, Florida-USA, February 13-16, 2013.

33. “11. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi”, Karinna Otel, Uludağ – Bursa, Turkiye, 07 - 10 Mart 2013.

34. “1st Annual Middle East Society for Gynecologic Endoscopy (MESGE) Congress in conjunction with Turkish Society of Gynecologic Endoscopy (TSGE), Antalya - Turkey, 24 - 28 April 2013.

35. “XXXI. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi”, Zeynep Kamil Kongre Salonu, İstanbul, 3-5 Haziran 2013.

36. “11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi ve 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu Kongresi”, Sungate Rixos, Kemer, Antalya, Turkey, 15-19 Mayıs 2013.


N. Açık Oturum, Halk Paneli

Kartal Bld.Uğurmumcu YKYM- Kısırlık Tedavisi ve Tüp Bebek Uygulamaları.

  • Maltepe Bld.Yılmaz Mızrak K.M- Kısırlık Tedavisi ve Tüp Bebek Uygulamaları.

  • Üsküdar Bld.Yavustürk Niyazi Sayın K.M- Kısırlık Tedavisi ve Tüp Bebek Uygulamaları.

  • Kocaeli –Yunus Emre K.M- Kısırlık Tedavisi ve Tüp Bebek Uygulamaları.

  • Edirne-Halk Eğitim Merkezi- Kısırlık Tedavisi ve Tüp Bebek Uygulamaları.

  • Kartal Bld.-Hasan Ali Yücel K.M- Kısırlık Tedavisi ve Tüp Bebek Uygulamaları.

  • Çorlu Bld.-Memduh Şevket Esendal Salonu- Kısırlık Tedavisi ve Tüp Bebek Uygulamaları.

  • Tekirdağ Bld.-Belediye K.M Tiyatro Salonu- Kısırlık Tedavisi ve Tüp Bebek Uygulamaları.

  • Üsküdar Bld.Yavuztürk Niyazi Sayın K.M- Kısırlık Tedavisi ve Tüp Bebek Uygulamaları.

  • Yalova –Yalova Bld.Meclis Salonu- Kısırlık Tedavisi ve Tüp Bebek Uygulamaları.

O. TV, Radyo Yayınları

  • Herşey Sağlıkta Programı- TurkMax