FETAL REDUKSİYON (Çoğul gebeliklerin indirgenmesi)

Dört veya daha fazla fetus içeren gebelikleri ikize indirgemek (redüksiyon) gebeliğin kaybı (düşük) ve ciddi prematür doğum risklerini azaltmaktadır ve tereddütsüz tavsiye edilir.
Üçüz gebeliklerde ise redüksiyonun faydaları her anne-baba adayının durumuna göre özel olarak değerlendirilmelidir.
İşlem karın cildinize yapılan lokal anesteziden sonra ince bir iğne ile fetüslerden bir ya da gerekli ise birkaçına kimyasal bir maddenin verilmesi (KCL) ile gerçekleştirilir.
Ölen fetus ve plasentası rahimden dışarı atılmaz.
Redüksiyon sonrası vajenden az miktarda bir sıvı gelebilir.
Zamanla redüksiyon sonrası dejenere olan fetüs, yaşayan diğer plasentaların bir eki haline gelir.

Redüksiyon için en uygun zaman?
Redüksiyon için en uygun zaman 11-13 haftalar arasıdır. Bu dönem, ultrasonla bebeklerden herhangi birinin gelişiminin ya da yapısının anormal olduğunun saptanabileceği en uygun dönemdir. Daha erken dönemde gelişim bozukluğu gösteren embryolar genellikle bu haftadan önce kendiliğinden ölürler. Daha sonraki haftalarda yapılacak olan redüksiyon ise geride daha fazla miktarda ölü doku bırakacağından bir sorun çıkarma ihtimalini artırır.

İşlem sonrası düşük ihtimali?
Düşük ihtimali redüksiyonu izleyen iki hafta içinde en fazladır (%2). Ancak daha sonra da bu risk azalarak da olsa devam eder.